«ԵՎՐՈՔԻՄ» ռուս-շվեյցարական ընկերությունը հանքային պարարտանյութերի ամենախոշոր արտադրողն է Ռուսաստանի Դաշնությունում (2014 թվականին ընկերության գործարաններն արտադրել են 7.4 մլն տոննա ազոտական և 2.3 մլն տոննա ֆոսֆորական հանքային պարարտանյութեր): 2019 թվականի դրությամբ «ԵՎՐՈՔԻՄ» ընկերության կողմից արտադրվում են ավելի քան 100 անուն ապրանքատեսակներ:
Վեբ-կայք՝ www.eurochemgroup.com