PRODUCTS

Salos, EC (350 g/l)
Ունիվերսալ ինսեկտիցիդ է պտուղ – բանջարեղենային կուլտուրաների վնասատուների դեմ
Ազդող նյութը - Ֆոզալոն 350 գր/լ
Փաթեթավորումը – 1լ
Պատրաստուկային ձևը – խտացված էմուլսիա
Արտադրող ընկերությունը (երկիրը) – «ԻՓՍԻԼՈՆե (Հունաստան)
Առավելությունները – Ֆոսֆորօրգանական պատրաստուկ է, սիստեմային հատկությամբ (ներծծվում է բույսի մեջ): Ունի կոնտակտ – աղիքային հատկություն, ներբուսային հատկություն, ազդեցության լայն շրջանակ (բազմաթիվ միջատների դեմ)
Բույսին տալիս է առանձնահատուկ փայլ և տեսք:Agror 40 EC

Միջատասպան և տզասպան բարձր արդյունավետ պատրաստուկ է:
Ազդող նյութը -Դիմետոատ 400 գր/լ
Փաթեթավորումը – 1լ
Պատրաստուկային ձևը – խտացված էմուլսիա
Արտադրող ընկերությունը (երկիրը) – «ԻՓՍԻԼՈՆե (Հունաստան) 

Pyrinex Super 402 EC

Պիրինեքս Սուպեր 402 ԽԷ
Ունիվերսալ միջատասպան պատրաստուկ է ազդման շատ մեծ շրջանակով (լվիճներ, թրիսպներ, թրթուրներ, կրծող վնասատուներ, տզեր, սպիտակաթևիկ և այլն): Ունի ներբուսային հատկություն: Օգտագործվում է բաց և փակ գրունտում պայքարի աշխատանքները կազմակերպելու համար:
Ազդող նյութը - Քլորպիրիֆոս 400 գր/լ, Բիֆենտրին 20 գր/լ
Փաթեթավորումը – 1լ
Պատրաստուկային ձևը – խտացված էմուլսիա
Արտադրող ընկերությունը (երկիրը) – «ԻՓՍԻԼՈՆե (Հունաստան)


Agrofos Super 505 EC

Ունի մեծ ազդեցության շրջանակ:
Օգտագործվում է բոլոր ցանքատարածություններում պայքարի աշխատանքները կազմակերպելու համար:
Ազդող նյութը - Քլորպիրիֆոս 500 գր/լ, Ցիպերմետրին 50 գր/լ
Փաթեթավորումը - 1լ
Պատրաստուկային ձևը - խտացված էմուլսիա
Արտադրող ընկերությունը (երկիրը) - «ԻՓՍԻԼՈՆ» (Հունաստան)

 

Agrofos 400

Ունի մեծ ազդեցության շրջանակ:
Օգտագործվում է բոլոր ցանքատարածություններում պայքարի աշխատանքները կազմակերպելու համար:
Ազդող նյութը - Քլորպիրիֆոս 500 գր/լ, Ցիպերմետրին 50 գր/լ
Փաթեթավորումը - 1լ
Պատրաստուկային ձևը - խտացված էմուլսիա
Արտադրող ընկերությունը (երկիրը) - «ԻՓՍԻԼՈՆ» (Հունաստան)

 
Demitan 200 SC


Բարձր արդյունավետությամբ ակարիցիդ է բոլոր տեսակի տզերի դեմ: Ունի երկարատև պաշտպանիչ ազդեցություն:
Ազդող նյութը - ֆենազախին 200 գր/լ
Փաթեթավորումը - 0,25 լ
Պատրաստուկային ձևը – խտացված կախույթ
Արտադրող ընկերությունը (երկիրը) - «ԳՈՎԱՆ», ԱՄՆ – Պորտուգալիա
Imidan 500 WP 

 

 

 

 

Rubigan 12 EC fungicide

 


 

Oriusul WDG

Կոնտակտ և ներբուսային ազդեցության սնկասպան և տզասպան պատրաստուկ է իսկական ալրացողային սնկերի դեմ: Ունի երկարատև ազդեցություն և կայուն է եղանակային պայմանների նկատմամբ: Ունի գերազանց բուժիչ և կանխարգելիչ հատկություն: Արագ ներթափանցում է բույսի հյուսվածքներ` ոչնչացնելով սնկերի միցելիումը:
Ազդող նյութը – Տեբուկոնազոլ 45 գր/կգ, Ծծումբ 700 գր/կգ
Փաթեթավորումը – 1 կգ
Պատրաստուկային ձևը – Ջրում լուծվող հատիկներ
Արտադրող ընկերությունը (երկիրը) - «ՄԱՔԹԵՇԻՄ ԱԳԱՆե (Իսրայել - Հունգարիա)

 


 

Mallon – M 4/64 WP
 


 

Mallon 80 WP 


Funguran OH 50 WP


 


 

Botran 75 WP 


 

Sulphur 80 WDG 


 

Sulphur 96.5 DP

 


 

Praxis 70 WP

 


 

 

Leone 36 SL

 


 

Agrocide 72 SL