«ԲՈՐԴՈՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐ ԹՓ»
Բորդոյանխառնուրդ (պղնձիսուլֆատ + կալցիումիհիդրօքսիդ)
Թրջվող փոշի (WP)
Կոնտակտ՝ ազդեցության սնկասպան (ֆունգիցիդ) և մանրէասպան (բակտերիոցիդ)։
Категория: Product ID: 1339

Նկարագրություն