ՏԵՍԱԿԱՆԻ


Պատրաստուկի առևտրային անվանումը,
պատրաստուկային ձևը, ազդող նյութը, ֆիրման և
արտադրող երկիրը
Մշակաբույսը, մշակվող օբյեկտը

Վնասակար օրգանիզմը Պատրաստուկի ծախսի նորման (լ/հ, կգ/հ, լ/տ, կգ/տ) Կիրառման ժամկետը, եղանակը, սահմանափակումներ Վերջին մշակումը բերքահավաքից առաջ` օրերով (մշակումների առավելագույն քանակը)


Սալոս, ԽԷ (350 գ/լ)

 

Ունիվերսալ ինսեկտիցիդ է պտուղ – բանջարեղենային կուլտուրաների վնասատուների դեմ

Ազդող նյութը - Ֆոզալոն 350 գր/լ

Փաթեթավորումը – 1լ

Պատրաստուկային ձևը – խտացված էմուլսիա

Արտադրող ընկերությունը - «ԻՓՍԻԼՈՆե (Հունաստան)

Առավելությունները – Ֆոսֆորօրգանական պատրաստուկ է, սիստեմային հատկությամբ (ներծծվում է բույսի մեջ):
Ունի կոնտակտ – աղիքային հատկություն, ներբուսային հատկություն, ազդեցության լայն շրջանակ (բազմաթիվ միջատների դեմ) Բույսին տալիս է առանձնահատուկ փայլ և տեսք:

Սմբուկ Կոլորադյան բզեզ 2 Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում 30(2)
Լոլիկ Կոլորադյան բզեզ, բամբակենու կնգուղակեր
Կարտոֆիլ Կոլորադյան բզեզ
Ճակնդեղ շաքարի Ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ, բվիկներ, ոստայնատիզ 3
Ծիրանենի Ռեկուրվարիա, պտղացեց, եղեգի լվիճ, շերտավոր պտղացեց 2,4 45 (1)

Դեղձենի Արևելյան պտղակեր, լվիճներ Սրսկում միջահաս և ուշահաս սորտերի վրա 40 (2)

Սալորենի Սալորենու պտղակեր, լվիճներ 2,8 Սրսկում միջահաս և ուշահաս սորտերի վրա
Տանձենի Խնձորենու պտղակեր 3

30 (2)

Սերկևիլ Խնձորենու պտղակեր, արևելյան պտղակեր

3 30(2)Agror 40 EC
Ագրոր 40 ԽԷ

Միջատասպան և տզասպան բարձր արդյունավետ պատրաստուկ է:
Ազդող նյութը -Դիմետոատ 400 գր/լ
Փաթեթավորումը – 1լ
Պատրաստուկային ձևը – խտացված էմուլսիա
Արտադրող ընկերությունը (երկիրը) – «ԻՓՍԻԼՈՆե (Հունաստան)

 

Pyrinex Super 402 EC
Պիրինեքս Սուպեր 402 ԽԷ

Ունիվերսալ միջատասպան պատրաստուկ է ազդման շատ մեծ շրջանակով (լվիճներ, թրիսպներ, թրթուրներ, կրծող վնասատուներ, տզեր, սպիտակաթևիկ և այլն): Ունի ներբուսային հատկություն: Օգտագործվում է բաց և փակ գրունտում պայքարի աշխատանքները կազմակերպելու համար:
Ազդող նյութը - Քլորպիրիֆոս 400 գր/լ, Բիֆենտրին 20 գր/լ
Փաթեթավորումը – 1լ
Պատրաստուկային ձևը – խտացված էմուլսիա
Արտադրող ընկերությունը (երկիրը) – «ԻՓՍԻԼՈՆ» (Հունաստան)


Agrofos Super 505 EC
Ագրոֆոս Սուպեր 505 ԽԷ

Ունի մեծ ազդեցության շրջանակ: Օգտագործվում է բոլոր ցանքատարածություններում պայքարի աշխատանքները կազմակերպելու համար:
Ազդող նյութը – Քլորպիրիֆոս 500 գր/լ, Ցիպերմետրին 50 գր/լ
Փաթեթավորումը – 1լ
Պատրաստուկային ձևը – խտացված էմուլսիա
Արտադրող ընկերությունը (երկիրը) – «ԻՓՍԻԼՈՆ» (Հունաստան)Rubigan 12 EC
Ռուբիգան 12 ԽԷDemitan 200 SC
Դեմիտան 200 ԽԿ

Բարձր արդյունավետությամբ ակարիցիդ է բոլոր տեսակի տզերի դեմ: Ունի երկարատև պաշտպանիչ ազդեցություն:
Ազդող նյութը – ֆենազախին 200 գր/լ
Փաթեթավորումը – 0,25 լ
Պատրաստուկային ձևը – խտացված կախույթ
Արտադրող ընկերությունը (երկիրը) - «ԳՈՎԱՆ», ԱՄՆ – Պորտուգալիա

Oriusul WDG
Օրիուսուլ ՋԴՀ

Կոնտակտ և ներբուսային ազդեցության սնկասպան և տզասպան պատրաստուկ է իսկական ալրացողային սնկերի դեմ: Ունի երկարատև ազդեցություն և կայուն է եղանակային պայմանների նկատմամբ: Ունի գերազանց բուժիչ և կանխարգելիչ հատկություն: Արագ ներթափանցում է բույսի հյուսվածքներ` ոչնչացնելով սնկերի միցելիումը:
Ազդող նյութը – Տեբուկոնազոլ 45 գր/կգ, Ծծումբ 700 գր/կգ
Փաթեթավորումը – 1 կգ
Պատրաստուկային ձևը – Ջրում լուծվող հատիկներ
Արտադրող ընկերությունը (երկիրը) - «ՄԱՔԹԵՇԻՄ ԱԳԱՆ» (Իսրայել - Հունգարիա)