ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«ԱՐՏԱԳՐՈ» ՍՊԸ-ն վայելում է ֆերմերների, գյուղացիների, այգեգործների լիակատար վստահությունը` մշտապես մատուցելով որակյալ ծառայություններ:

Ընկերությունը գյուղմթերք արտադրողի կողքին է նրա գործունեության բոլոր փուլերում` սկած նախնական խորհրդատվություն և սերմեր տրամադրելուց մինչև պատրաստի արտադրանքի իրացումը:

ծառայություններ

  • Ագրոքիմիկատների` հերբիցիդների, ֆունգիցիդների, ինսեկտիցիդների, ախտահանիչների ներմուծում, մեծածախ և մանրածախ վաճառք

  • Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի, բույսերի աճման խթանիչների, ներմուծում, մեծածախ և մանրածախ վաճառք

  • Մրգի, բանջարեղենի մթերում համախմբան կենտրոնում

  • Ագրոբիզնեսի խնդիրների վերաբերյալ խորհրդատվություն

  • Շինանյութի և տնտեսական ապրանքների վաճառք

  • Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներմուծում